Inbedrijfstellen

Lehuma controls InbedrijfstellenTesten

Inregelen, fine tunen van klimaatregelsystemen, zo nodig aanpassen aan wensen opdrachtgever/klant.

Nazorg

Na het inbedrijfstellen worden installaties regelmatig via internet bezocht en indien nodig aangepast, tijdens het inbedrijfstellen zal immers nooit iedere bedrijfssituatie kunnen worden getest. Dit zal vooral plaatsvinden tijdens de seizoen wisselingen.